WOW Groep | Re-integratie traject
Wanneer de kwaliteiten van de mens optimaal worden benut!
Roermond, wowgroep, wow groep, waarborg, op, werk, kwaliteiten, werk, rendement, organisaties, wow, outplacement, wajong, uwv, wia, wao, reintegratie, re integratie
23020
page-template-default,page,page-id-23020,page-child,parent-pageid-19199,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-4.1,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
Re-integratie traject

Waarborg op Werk adviseert werkgevers met betrekking tot werknemers die vanwege (langdurige) ziekte hun werk niet meer kunnen uitvoeren.
Voldoet u, als werkgever, aan de Wet Verbetering Poortwachter (WvP)? Het UWV kan u als werkgever een loonsanctie opleggen als u hier niet aan heeft voldaan. Wij zorgen ervoor dat de re-integratie van uw werknemer zo voorspoedig voorloopt, zodat u kunt zeggen: “Mooi, mijn werknemer is weer aan de slag”

 

Re-integratie Spoor 1
U als werkgever heeft de verplichting om er alles aan te doen om de langdurig zieke werknemer (indien mogelijk) terug te laten komen in eigen werk, al dan niet in aangepaste vorm. In eerste instantie moet gekeken worden naar passend werk binnen uw bedrijf.
Dit wordt re-integratie eerste spoor genoemd.
Waarborg op Werk heeft diverse verzuimspecialisten en arbeidsdeskundigen in dienst die u kunnen adviseren en ondersteunen bij het re-integratietraject.

 

Re-integratie Spoor 2
Als de werknemer niet meer voor het eigen bedrijf kan werken en er gezocht moet worden naar externe oplossingen is er sprake van re-integratie tweede spoor. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en plaatsen van deze werknemer naar (ander) werk, bij een andere werkgever.

Hoe gaat Waarborg op Werk samen met uw werknemer te werk?

 

Waarborg op Werk biedt de werknemer graag ondersteuning. Samen met hem/haar maken wij afspraken hoe wij het re-integratie traject gaan aanpakken en met welk einddoel.
Te denken aan de opbouw van werkuren van uw werknemer of dat hij/zij ander werk gaat verrichten binnen uw bedrijf, óf dat hij/zij werk gaat zoeken bij een andere werkgever.
Door middel van een persoonlijk stappenplan krijgt de werknemer inzicht in de verschillende fases die we gezamenlijk gaan doorlopen bij de begeleiding naar nieuw werk.

 

Stap 1. Kennismaking/Intake
Het intakegesprek is gericht op het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Met andere woorden: welke afstand bestaat er tussen u en de arbeidsmarkt en welke stappen moeten worden gezet om deze afstand te verkleinen c.q. weg te nemen.

 

Door middel van oriënterende gesprekken, op één van onze kantoren, zal zoveel mogelijk informatie worden vergaard, op diverse leefgebieden, teneinde een goed beeld te verkrijgen omtrent de werknemer en diens omstandigheden.
Leefgebieden zijn opleiding en werkervaring; thuissituatie; sociaal netwerk, medische beperkingen en mobiliteit (beide indien van toepassing).

 

Stap 2. Zoekprofielen
Tijdens de begeleiding zullen we onderzoeken welke beroepen bij de interesses van uw werknemer passen. We zullen inventariseren welke eisen hieraan gesteld worden en in hoeverre dit overeenkomt met het persoonlijk profiel. Tevens wordt gekeken of deze realistisch zijn met het oog op de benutbare mogelijkheden.
Na het vaststellen van een realistisch zoekprofiel gaan wij samen met de werknemer aan de slag om de passende baan te lokaliseren en hem/haar voor te bereiden op het sollicitatieproces.

 

Met een Persoonlijk Profiel Analyse verkrijgt de werknemer inzicht in zijn/haar individuele gedragseigenschappen. De analyse beschrijft iemands werkgedrag in de huidige situatie, wat iemands werksterkten en mogelijke beperkingen zijn. Het is een objectieve spiegel die mensen helpt hun kwaliteiten beter te benutten en hun aandachtpunten te verbeteren.
Uit een PPA komen beroepsmogelijkheden naar voren die in het verder verloop van het traject meegenomen worden.
De Persoonlijk Profiel Anayse is een optionele tool.

 

Stap 3. Sollicitatietrainingen
Succesvol solliciteren begint met zelfkennis: waarom wil de kandidaat deze baan, wat zijn de talenten van de kandidaat en wat heeft de kandidaat een potentiële werkgever te bieden?
Vervolgens komt het aan op overtuigend presenteren; met een goed CV, een enthousiaste motivatiebrief en effectieve communicatie.

 

Stap 4. Jobhunting
Op het moment dat de kandidaat weet wat hij wil (realistische beroepsperspectieven) en weet waar en hoe hij/zij moet solliciteren, start de meest intensieve fase: het daadwerkelijk (gestructureerd) benaderen van de arbeidsmarkt.
Hierbij begeleiden wij de kandidaat bij zijn/haar werkzoekacties en gaan wij zelf bedrijven benaderen o.a. door middel van jobhunting.

 

Stap 5. Nazorg
Wanneer de arbeidsbegeleiding heeft geleid tot een werkhervatting, zullen we, gedurende een periode van 3 maanden, de kandidaat blijven begeleiden.
Mochten er namelijk vragen en/of HR gerelateerde situaties ontstaan, kunnen wij daar waar nodig is adviseren.

 

Voortgangsrapportage
Tussentijds zullen we u tweemaandelijks voorzien van een voortgangsrapportage over de werknemer. Hierin worden alle activiteiten en contactmomenten vastgelegd.
We zullen het re-integratie traject voortzetten tot het moment dat uw werknemer met succes uitstroomt naar passend werk, of totdat blijkt dat hij/zij niet meer in aanmerking komt voor de WGA-uitkering. Dit kan worden vastgesteld zodra de analyse “Benutbare Mogelijkheden” uitwijst dat iemand in aanmerking komt voor de IVA, of als het percentage arbeidsongeschiktheid kleiner is geworden dan 35%. Vanzelfsprekend zal dit in overleg gaan met het UWV, dit wordt door hun vastgesteld middels een herbeoordeling. Re-integratie WGA is maandelijks in te kopen.