WOW Groep | Outplacement traject
Wanneer de kwaliteiten van de mens optimaal worden benut!
Roermond, wowgroep, wow groep, waarborg, op, werk, kwaliteiten, werk, rendement, organisaties, wow, outplacement, wajong, uwv, wia, wao, reintegratie, re integratie
23027
page-template-default,page,page-id-23027,page-child,parent-pageid-19199,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-4.1,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
Outplacement traject

Het kan zijn dat uw organisatie, om wat voor reden dan ook, afscheid moet nemen van uw werknemers. Dat kan zijn vanwege reorganisatie, een arbeidsconflict of vanwege disfunctioneren. Afscheid nemen van elkaar is nooit leuk.

 

Het verlaten van de huidige werkplek brengt vaker verschillende emoties met zich mee.
Een belangrijk aspect waar een werknemer zich zorgen over maakt als hij/zij de organisatie moet verlaten, is zijn/haar toekomst. Wat gaat er met mij gebeuren? Hoe kom ik aan inkomsten? Hoe kan ik mijn gezin onderhouden?

 

Tijdens de coaching gesprekken wordt er nadrukkelijk stilgestaan bij het verwerken van het ontslag en de daarbij horende zorgen/gevoelens. Deze gesprekken vinden twee wekelijks op èèn van onze vestigingen plaats.

Hoe gaat Waarborg op Werk samen met de werknemer te werk?
Waarborg op Werk biedt de werknemer graag ondersteuning. Samen met hem/haar maken wij afspraken hoe wij het outplacement traject gaan aanpakken en met welk einddoel.
Het is belangrijk om de werknemer, met de juiste begeleiding, inzicht te geven in zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De loopbaanadviseur zal onderzoeken welke beroepen bij de interesses van hem/haar passen.

 

Stap 1. Kennismaking/Intake
Het intakegesprek is gericht op het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Met andere woorden: welke afstand bestaat er tussen u en de arbeidsmarkt en welke stappen moeten worden gezet om deze afstand te verkleinen c.q. weg te nemen.
Door middel van oriënterende gesprekken, op één van onze kantoren, zal zoveel mogelijk informatie worden vergaard, op diverse leefgebieden, teneinde een goed beeld te verkrijgen omtrent de medewerker en diens omstandigheden.
Leefgebieden zijn opleiding en werkervaring; thuissituatie; sociaal netwerk, medische beperkingen en mobiliteit (beide indien van toepassing).

 

Stap 2. Persoonlijk Profiel Workshops
– Persoonlijk Profiel Analyse (PPA)
Met een PPA verkrijgt u inzicht in iemands individuele gedragseigenschappen. De analyse beschrijft iemands werkgedrag in de huidige situatie, wat iemands werksterkten en mogelijke beperkingen zijn. Het is een objectieve spiegel die mensen helpt hun kwaliteiten beter te benutten en hun aandachtpunten te verbeteren.
Uit een PPA komen beroepsmogelijkheden naar voren die in het verder verloop van het traject meegenomen worden.
De Persoonlijk Profiel Anayse is een optionele workshop.
– Carriere Ankers onderzoek
Dit onderzoek geeft inzicht over datgene dat voor de werknemer belangrijk is in en tijdens zijn/haar werk.
– Kwaliteiten-Vaardigheden analyse
Mede door deze analyse worden de kwaliteiten en vaardigheden van de werknemer inzichtelijk.

Stap 3. Arbeidsmarktoriëntatie
– Sollicitatietrainingen
Succesvol solliciteren begint met overtuigend presenteren; met een goed CV, een enthousiaste motivatiebrief en effectieve communicatie. Al die aspecten komen in onze sollicitatietrainingen aan de orde.
– Arbeidsmarkt
De Workshop Arbeidsmarkt geeft u inzicht in het functioneren van de arbeidsmarkt en leert de kansen op deze markt te herkennen.
– Linked-In training
Linked-In is tegenwoordig het social media kanaal om te netwerken voor een nieuwe baan. Waarborg op Werk helpt u met een Linked-In profiel aan te maken en om u zichtbaar te maken voor interessante werkgevers.

 

Stap 4. Jobhunting
Op het moment dat de werknemer weet wat hij/zij wil (realistische beroepsperspectieven) en weet waar en hoe hij/zij moet solliciteren, start de meest intensieve fase: het daadwerkelijk (gestructureerd) benaderen van de arbeidsmarkt.
Jobhunten is “samen” op zoek gaan naar een andere baan. De eigen inbreng van de werknemer is hierin onontbeerlijk. Hierbij wordt niet alleen het netwerk van Waarborg op Werk ingezet, maar ook dat van de werknemer zelf.
Waarborg op Werk zal de werknemer hierbij ondersteunen.

 

Stap 5. Nazorg
Wanneer de arbeidsbegeleiding heeft geleid tot een werkhervatting, zullen we, gedurende een periode van 3 maanden, de werknemer blijven begeleiden.
Mochten er namelijk vragen en/of HR gerelateerde situaties ontstaan, kunnen wij daar waar nodig is adviseren.

 

Voortgangsrapportage
Tussentijds zullen we u tweemaandelijks voorzien van een voortgangsrapportage over de werknemer. Hierin worden alle activiteiten en contactmomenten vastgelegd.
We zullen het outplacement traject voortzetten tot het moment dat uw werknemer met succes uitstroomt naar passend werk.