WOW Groep | Jobcoaching
Wanneer de kwaliteiten van de mens optimaal worden benut!
Roermond, wowgroep, wow groep, waarborg, op, werk, kwaliteiten, werk, rendement, organisaties, wow, outplacement, wajong, uwv, wia, wao, reintegratie, re integratie
22933
page-template-default,page,page-id-22933,page-child,parent-pageid-19199,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-4.1,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
Jobcoaching

Wat is Jobcoaching?

Jobcoaching is persoonlijke begeleiding op jouw nieuwe werkplek. Het betreft alle activiteiten (begeleiden, coachen, trainen, ondersteunen) die nodig zijn, zodat jij het werk uiteindelijk goed en zelfstandig naar ieders tevredenheid kan doen. Om te zorgen dat je goed ingewerkt wordt en jij in je kracht komt. De jobcoach kijkt samen met jou en de werkgever of en welke aanpassingen of voorzieningen daarvoor nodig zijn. Het geeft steun bij dingen die je wilt ontwikkelen, leren of bij zaken die je lastig vindt. Om duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen en afspraken helder te maken, maar ook bij problemen of onduidelijkheden is onze jobcoach bereikbaar om te helpen.

Wanneer heeft iemand recht op jobcoaching?

Heb je een Wajonguitkering of ben je opgenomen in het doelgroepregister van UWV of gemeente? Dan kun je aanspraak doen op jobcoaching. Deze voorziening vraagt onze jobcoach samen met jou aan bij UWV of gemeente.

Wat kost Jobcoaching?

Jobcoaching is een voorziening van UWV én, sinds de Participatiewet, ook van de gemeenten. Na goedkeuring van de jobcoachaanvraag vergoeden UWV óf de gemeente de kosten tot maximaal 3 jaar. De duur van jobcoaching hangt af van de begeleiding die jij nodig hebt om jouw functie goed te kunnen uitvoeren.

Jobcoaching via WaarborgopWerk

Waarborg op Werk heeft veel ervaring in het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. De begeleiding en coaching bij de start van een nieuwe baan sluit hier goed op aan. Onze jobcoach helpt jou in het wegwijs maken in het werk, werkomgeving en in de gesprekken met de werkgever, collega’s e/o klanten. De begeleiding kan voor iedereen anders zijn. Het is maatwerk. Samen met jou en de werkgever bespreekt onze jobcoach welke begeleiding nodig is en of er aanpassingen gedaan moeten worden. Het uiteindelijke doel is dat jij het werk uiteindelijk zelfstandig doet.

Waarom Jobcoaching?

Als je een nieuwe baan hebt gevonden is het houden van deze baan ook op de lange termijn belangrijk voor jouw toekomst en ontwikkeling. Het bespreken van waar je mogelijkheden liggen, je grenzen aangeven, je verwachtingen uitspreken en oplossingen bedenken voor probleempjes…soms zijn dit soort zaken niet makkelijk om alleen te doen. Jobcoaching kan dan de oplossing zijn. Het geeft je net die extra steun bij het werk en in het contact met collega’s en je werkgever. De Jobcoach helpt je bij de communicatie zodat  de verwachting helder zijn, misverstanden worden voorkomen en jij je baan voor een langere tijd behoudt.

Waarborg op Werk

Is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie.